Våg FK

Minifotball for 1. klassinger

Minifotball for 1. klassinger
RELATERTE NYHETER
Minifotballfest høsten 2013

Minifotball for 6-åringer - den høsten barna begynner i 1. klasseDette er et fotballtilbud for fotballspillende jenter og gutter i Vågsbygd som starter opp den høsten spillerne begynner i 1. klasse på barneskolen. Med andre ord det året ungene fyller 6 år.

Lagstrukturene er gjerne basert på klassene spillerne kommer fra på de forskjellige barneskolene i Vågsbygd.


Alle spillerne får drakt og lagene får nødvendig utstyr stilt til disposisjon.


Vågsbygd deles inn i 3 soner: Indre, midtre og ytre sone.
Indre sone består av Øvre Slettheia, Slettheia og Karuss skole. Spillerne fra disse skolene tildeles grønne drakter.
Midtre sone består av Åsane og Vågsbygd skole. Spillerne fra disse skolene tildeles blå drakter.
Ytre sone består av Voie, Torkelsmyra og Sjøstrand skole. Spillerne fra disse skolene tildeles hvite drakter.


I tillegg til disse spesialdesignede draktene for minifotballen, står Karuss kunstgress også til disposisjon lørdager mellom kl. 10.00-11.30.
Før Høstbasaren (klubbens sesongavslutning med interncup den 19. oktober), får minifotballen låne/bruke klubbens to 3'er-baner (se bilde under), slik at trening kan kombineres med kamper i de to "småbingene" parallelt.


Klubben stiller også til disposisjon kjegler og vester slik at treningen parallelt med kampene kan gjennomføres på kunstgressets oppmerkede småbaner.

Tilbudet er et lavkosttiltak der alle deltakere betaler kr. 300,-.

Inkludert i denne priser er en spesialdesignet drakt som man får til odel og eie, bruk av kommunalt treningsanlegg - samt forsikring av aktiviteten. Dette er en fin, billig og kortvarig måte å få innblikk i fotballhverdagen i Våg FK på. Lørdagsaktiviteten varer fra slutten av august (oppstartsdato finner du nederst på siden her) og frem til klubbens sesongavslutning på Karuss for alle klubbens store og små. Vi kaller arrangementet for Høstbasaren. De minste spiller interncup, i tillegg til at det er medaljeutdeling og kafe, kiosk og basar i Karusshallen hele dagen. Dette foregår på en lørdag rundt den 20. oktober hvert år.


I tillegg vil klubben så ofte som mulig holde tribunekiosken åpen under lørdagssamlingene. For ordens skyld, så er også kioskjobben en oppgave som andre av klubbens frivillige tar på seg.


Foreldrene må bidra

All aktivitet i Våg FK og andre breddeklubber er altså basert på frivillig deltakelse fra foreldrenes side. Det betyr at noen av dere foreldre må stille opp som trenere/lagledere/foreldrekontakter for ungene deres.Våg FK ser gjerne at ivrige foreldre, som vil være med å bidra som trenere og foreldrekontakter rundt lagene, tar kontakt med barnefotballkoordinator Tommy Waaden. Han kan kontaktes på e-post barnefotball@vagfk.no


Hvis dere har anledning og lyst til å være med å sette i gang et lag fra bydelen deres, så skal vi sørge for at dere får nødvendig informasjon om jobben.
I løpet av høsten (oktober/november) vil alle foreldretrenere som ønsker og har behov for det, bli trener- og lederkurset i regi av Våg FK og NFF Agder.


PS! Da elevene startet i 1. klasse i august, ble det via skolene levert ut et infoskriv til foreldrene. Dette skrivet er sendt med hjem i ungenes skolesekker.
Her kan du lese hva som står i det brevet.


I beste Fair Play ånd takker spillerne hverandre for kampen etter endt dyst.

Oppsummering og program for minifotball høsten 2019
- Første minisamling er lørdag 7. september kl. 10-11:30 (tribunekiosken på Karuss er åpen da)
- Alle (eller utvalgte) lørdager gjennom høsten fra kl. 10-11:30 foregår samlingene på Karuss kunstgress
- Treningene blir en blanding av øvelser/trening på banen, samt kamper i 3'er bingene våre.
- Barnekoordinator Tommy Waaden vil veilede trenerne i startfasen (mer info om dette kommer i august)
- Foreldrene innkalles til obligatorisk informasjonsmøte i mnd.skiftet oktober/november
- Trenere/ledere som blir med videre etter minifotball, får tilbud om trenerkursing i november

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift