Våg FK

Kontingent og avgifter

Kontingent og avgifter

 

Kontingenter og øvrige avgifter 2018:

 

Utviklingslag (førstelag)
 
Spillerkontingent
Treningsavgift
Treneravgift
Totalt
Senior A / Dame A
2000
0
0
2000
G/J Junior utvikling
2000
800
1100

 3900

G/J16 utvikling
2000
800
1100

3900

G/J15 utvikling
2000
800
1100
3900
G/J14 utvikling
2000
800
1100

 3900

G/J13 utvikling
2000
800
550
3350
 
 
 
 
 
Ressurslag (breddelag)
 
Spillerkontingent
Treningsavgift
Treneravgift
Totalt
Veteran
750
0
0
750
Senior B
2000
550
0

 2550

G/J Junior
2000
550
0
2550
G/J-16
2000
550
0

2550

G/J-15
2000
550
0
2550
G/J-14
2000
550
0

2550

G/J-13
2000
550
0
2550
G/J-12
2000
550
0
2550
G/J-11
2000
550
0
2550
G/J-10
2000
550
0
2550
G/J-9
2000
0
0
2000
G/J 7 og 8
2000
0
0
2000
 
 
 
 
 
Herretrimmen
700
 
 
750
Støttemedlem
300
 
 
300


SØSKENMODERASJON
Første medlem fullt betalende, medlem 2, 3 o.s.v. rabatt på kr. 500.- på kontingent. Kontingenttak pr. familie er kr. 4500.-.
Kontingenttak og søskenmoderasjon omfatter ikke treningsavgift og treneravgift. Avgifter betales fullt ut av alle medlemmer.
For å betale rett, og få søskenmoderasjon, kontakt oss på mail, post@vagfk.no , slik at fakturaer blir korrigert og rett sum betales.

Vi gjør oppmerksom på at spillere som ikke er meldt inn i klubben, og ikke har betalt kontingent og avgifter, ikke er spiille og treningsberettiget. De er heller ikke forsikret.

Kontingenten som betales inn av våre medlemmer dekker ca 25 % av de totale kostnadene klubben har med å drive klubben.
De resterende 75 % dekkes av sponsorinntekter, tilskudd, grasrotandelen, kiosksalg, påmeldingsavgifter m.m.

Hva dekkes av kontingent og treningsavgift?

·         Drakt
·         Ingen loddsalg til inntekt for klubben
·         Treningstid på flotte anlegg
·         Forsikringer
·         Kampavgifter til Agder Fotballkrets
·         Administrasjonsavgifter til Agder Fotballkrets
·         Dommerutgifter
·         Klubbhus
·         Gratis turneringer arrangert av Våg FK

·         Lagside på www.vagfk.no for kommunikasjon mellom lagledelser, spillere og foreldre

·         Nødvendig utstyr til trenere; drakter, baller, kjegler, tape, isposer m.m.

På utviklingslsg prøver klubben å skaff utdannede trenerefra nffsystem,noe som er kostbart ,vi søker også kandidater som ønsker utdanning eller har tatt denne tidkrevende ,arbeid, i kokurranse med andre klubber og vi må ha kandidater som ønsker å bruke tid på ,dette. denne typetrenergjerningerog vij obber vi for at  klubbe har så mange utdannede trenere som mulig !til både gutter og jenter

kontingent fastsettes av årsmøtet, avgifter av styret. adm har ikke fullmakt tuil å endre dette

 

kontinge og avgift de samme om det spilles 7er eller 11er fotball, dtørrelse på kull varierer fra år til år.

·       

 

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift