Våg FK

Ut på tur - reiseinstruks

Ut på tur - reiseinstruks

Retningslinjer for reise til cup og turneringer

Dette skjemaet skal fylles ut og leveres inn til post@vagfk.no i god tid før avreise til cup/turnering.


Alle lag i Våg FK skal forholde seg som følger når det gjelder påmelding og deltagelse i Cuper / Turneringer:


All påmelding skal skje i klubbens navn, Våg FK. Vær nøye med å oppgi riktig lagsnavn (eks: Våg G13-5).


Alle regninger skal gå via klubben, og betales av klubben.

Egenandeler skal være samlet inn, og være inn betalt til klubbens konto før fakturaer forfaller til betaling. Klubbens kontonummer er: 3060 07 87000.

Planlagte dugnad(er) som er tenkt å finansiere egenandeler knyttet til deltagelse cup/turnering, skal være utført, og penger kommet inn, før fakturaforfall.

Klubben skal til en hver tid vite hvilke cuper/turneringer det enkelte lag ønsker å delta i, og være oppdatert på påmelding

Våg FK har avtale med Dues Sportsreiser. Deltagelse i turneringer skal bestilles her.
Eventuelle unntak, eller tillegg til det Dues Sportsreiser har, skal avklares med klubben før påmelding.

Dersom klubben vedtar klubbturnering, skal det være førsteprioritet for de lag som ønsker å delta i turneringer. Dette gjøres for å utvikle, og styrke, klubbens samhold.

VIKTIG!
I forbindelse med deltagelse i cup/turnering som medfører overnatting, skal det leveres komplett navnliste over deltagende spillere og ledere. Liste skal inneholde navn på alle spillere med tilhørende adresse, navn foreldre foresatte med telefonnummer/mobilnummer og navn og telefon/mobiltelefon til. Ansvarlig trener/leder sender dette senest 14 dager før avreise til post@vagfk.no.

Merk at det skal være minst 2 voksne ledere med, og begge kjønn være representert når det er både gutter og jenter på laget. Spillere kan ikke være ledere selv om de er over 18 år.

Eventuelle spørsmål utover disse retningslinjene kan rettes til klubbens administrasjon på adm@vagfk.no eller mobil 48315717.

God tur!


Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift