Våg FK

Sponsing og dugnader

Sponsing og dugnader

Retningslinjer for sponsing- og dugnadsvirksomhet

Her er våres retningslinjer

Retningslinjer lagsponsing mv. HER

KLIKK HER FOR Å LASTE NED RETNINGSLINJENE I ET PDF-DOKUMENT

 

1. DUGNAD 
 
1.1 Sponsoravtale med dugnadsinnsats
Klubben har inngått avtaler, der vi er pålagt gjenytelser. Gjenytelsen kan for eks. være dugnad. Ved dugnadsinnsats som klubbens medlemmer må gjennomføre i slike tilfelle går alt til klubben.
1.2 Dugnader
Alle dugnader, inklusiv de som laget har skaffet selv, skal faktureres av Våg FK, og føres i klubbens regnskap. Laget vil beholde 100 % av midlene uansett størrelse, mens klubben beholder resterende 10 %.( bortfallt fra 01.01.2018)

Klubben beholder 0 % for fakturering i tillegg til å administrere lagkontoer. Samtidig er det et faktum at de ulike lagene selger klubbens egen merkevare. Lagsponsorer vil motta et lagbilde som takk for sitt gavmilde bidrag. Det er ikke mulig for lagsponsorer å få egen profilering da dette kan komme i konflikt med klubbens egne sponsorer.
1.3 Salgskampanjer
Dersom dugnaden består i en eller annen form for salg skal klubben stå ansvarlig for innkjøp, og laget beholder 100 % av overskuddet, .
2. SPONSORINNTEKTER
2.1 Innledning/definisjoner
Alle sponsorer, inklusiv de som laget selv har skaffet, skal faktureres av Våg FK, og føres i klubbens regnskap. Laget vil beholde 100 % av midlene uansett størrelse.
. Samtidig er det et faktum at de ulike lagene selger klubbens egen merkevare. . Det er ikke mulig for lagsponsorer å få egen profilering da dette kan komme i konflikt med klubbens egne sponsorer.
2.2 Bruk av sponsorer
Våg Fotballklubb kan ikke drives uten hjelp av aktører i næringslivet. For at lagene ikke skal fremstå med ulik profilering, må all bruk av sponsorer klareres med klubbkontoret. Dette gjelder også på bekledning som er å betrakte som privat men som brukes i Våg FKs regi, i forbindelse med eks trening og kamp.
Det forutsettes for øvrig at nevnte bekledning ikke bryter med de forpliktelser klubben har ovenfor Våg Fk’s utstyrleverandører og sponsorer. Det er ikke tillatt å trykke lagsponsorer på klubbens offisielle profllinje, plagg som det evt skal trykkes på avtales med klubben. plagg MÅ komme fra klubbens utstyrsleverandør.
Som et hovedprinsipp er det ikke anledning til å bruke en av klubbens hovedsponsorer som lagsponsor. 
3. GAVER

Med gaver menes den ytelse en person eller bedrift som gir et lag uten å få noen form for gjenytelse. Klubben skal ikke ha noen andel av denne gaven med mindre det er en pengegave. Mrk! Også disse ytelsene skal, dersom gaven er penger, regnskapsføres i klubbens regnskap.
Våg FK har tradisjoner på at foreldre kjøper utstyr m.m. til det lag der egne barn spiller, og dette er det selvfølgelig fortsatt anledning til.
4. REGNSKAP OG BANKKONTI

I henhold til regnskapslovgiving og idrettsforbundets regler er all økonomi underlagt regnskapsplikt og revisjon. Lagene har ikke lov til å ha bankkontoer på egne navn, med tilhørende regnskap. Dette betyr at alle transaksjoner føres i klubbens regnskap ihht NIF’s Regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 12. Klubben fører regnskap med lagenes økonomi
 
 

 

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift