Våg FK

Klubb- og laglederhåndbok

Klubb- og laglederhåndbok

PS! INFORMASJONEN NEDENFOR HER BLIR OPPDATERT INN MOT 2019-SESONGEN

HVA ER DETTE?
Klubb- og laglederhåndboka er ment å være et praktisk oppslagsverk som skal instruere og gi svar på de fleste spørsmål rundt lagsdrift i både barne- og ungdomsfotballen.
Spesielt er dette oppslagsverket ment å være til hjelp for nye trenere, ledere og foreldrekontakter i klubben.
Det du ikke finner svar på i laglederhåndboka, tar du kontakt med et av klubbens utvalg og komiteer, alternativt klubbens administrasjon, for å få svar på.
PS! Vi tar sikte på å produsere et trykt eksemplar til bruk inn mot 2016-sesongen. I mellomtiden får du eventuelt skrive ut det du leser under her, hvis du trenger et trykt eksemplar.

HVA FINNER DU HVOR?
På denne siden kan du oppdatere deg på grunnleggende info om Våg FK, både selve organisasjonsstrukturen med komiteer og utvalg, samt prinsipper og retningslinjer rundt den generelle klubbdriften.
I tillegg vil du nederst på denne siden finne to linker til dokumenter som i detalj beskriver oppgaver og utfordringer i lagshverdagen til klubbens barne- og ungdomslag, og ikke minst løsningen på disse spørsmålene.

Dette finner du av info på denne siden:
1. Organisasjonen
2. Klubbdrift
3. Drift av barnelag
4. Drift av ungdomslag


1. ORGANISASJONEN

KONTAKTINFO KLUBB
Våg Fotballklubb
Besøksadresse: Karussveien 9
Postadresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand
E-post: post@vagfk.no
Telefon: 38015933

ADMINISTRASJON
Torkel Sanner (daglig leder)
Totto Dahlum (sportslig leder)
Venke Kimestad (regnskapsmedarbeider)

STYRET
Trond Henry Blattmann (styreleder)
Eileen Jacobsen (nestleder)
Kine Mellemberg (styremedlem)
Eirik Offergaard (styremedlem)
Christer (styrenmedlem)

Marit V. jensen (1. Vara)

BARNEFOTBALLUTVALGET (BFU)
Tommy Waaden (Barnekoordinator)
Camilla Gavin (rekr.ansv./integr. ansv.)

CUPKOMITÉEN
Are Sætervadet (arr.koordinator)
Marit V. Jensen
Kåre Stomnås
Marianne Monan
Nina Varøy (kiosk)
Jeanette Erlandsen

SPORTSLIG UTVALG (SU)
Totto Dahlum (sportslig leder)
Esther M. Hansen (Jentekoordinator)
Tor Arne Richstad (ungdomskoordinator)
Tommy Waaden (barnekoordinator)
Joachim Eriksen (spillerutvikler)

KRISETEAM
Torkel Sanner (leder og kontaktperson media)
Trond H. Blattmann (kontaktperson i daglig leders fravær)
Totto Dahlum (sportslig leder)

DOMMERGRUPPA
Frank Nilssen (koordinator)
Resten av klubbens kretsdommere.
Les mer om dette under menyvalget "Sportslig".

KLUBBHISTORIEN
Et idrettslag blir til:

Onsdag 12. januar 1938 ble det avholdt stiftelsesmøte i Losjelokalet på Fiskå. Idrettslaget som ble offisielt stiftet, fikk ikke noe navn, men kontingenten ble fastsatt til fire kroner i året for medlemmer over 16 år, og 2 kroner for medlemmer under 16 år, samt «jenter og arbeidsløse».

På et medlemsmøte 5 dager etter stiftelsen ble laget offisielt hetende Idrettsklubben Våg. Klubbens første offisielle arrangement var et skøyteløp 20. februar 1938, og mot slutten av det første året var det 3 grupper i aktivitet: Ski- og skøytegruppen, friidrett- og fotball, i tillegg til damegruppe.

Klubbens første obligatoriske fotballkamp ble spilt 17. september 1939 mot Flekkerøy, og deretter 14 dager senere mot det lokale laget Enrum. Inngangsbillettene kostet 50 øre for voksne, og 10 øre for barn!

Etter mange år med dugnad og hardt slitt for å etablere en egen «hjemmearena», ble Vågsbygd Idrettsplass åpnet med pomp og prakt 9. mai 1959. Et par år senere ble det også gitt klarsignal for bygging av garderober ved siden av banen.

På begynnelsen av 60-tallet spilte IK Våg mot Start i NM på Kristiansand stadion, et oppgjør som lenge lå an til Våg-seier. Start utliknet til 1-1 4 minutter før full tid, og returoppgjøret på Vågsbygd Idrettsplass endte med knepen 2-1 seier til de gule og svarte. Mer enn 2000 mennesker kranset banen, og parkeringskaoset fra Auglandsbakken til Kjosbukta huskes fremdeles av mange.

Klubbens første landslagsspiller i fotball, Sten Glenn Håberg, gjorde sin debut med flagget på brystet i 1980. Også på dommerfronten har klubben produsert kjente ansikter. Erling Haugen dømte på internasjonalt toppnivå, det samme gjorde Roy Helge Olsen, men mest medieomtale fikk nok Hallgeir Oftedal – som i 1983 fikk nigerianske fotballedere etter seg på Bislet under Norway Cup etter annuleringen av et nigeriansk mål.

Via oppstarten av fotballturneringer for barn og unge på 80-tallet, utvikling av unge talenter og ikke minst breddefotball for de mange, ble Våg FK skilt ut som egen klubb i 2001, men fortsatt tilsluttet Allianseidrettslaget IK Våg.


2. KLUBBDRIFT

VISJON OG MÅLSETTING
Etter en prosess der klubbutvikling var satt på dagsorden, og representanter for hele klubben var involvert, ble det på styremøte 6. juni 2011 vedtatt en visjon og målsetting for Våg FK. Klikk på linken over for å lese dokumentet.

FRIVILLIGHET OG FORELDREENGASJEMENT
Klubbmiljøet er 100% tuftet på et sterkt frivillig engasjement fra foreldrene til klubbens spillere. For å si det enkelt: Uten foreldreengasjement - ingen fotballag. Siden sommeren 2011 har det fra administrasjonens side vært jobbet målrettet og iherdig for å få foreldreengasjementet til å blomstre. Sammen med flere og flere frivillige bidragsytere har vi for eksempel nå oppnådd en situasjon rundt alle ungdomslag som innebærer flere/mange voksne har roller rundt alle lagene våre. Barnefotballen kommer etter, og også der opplever vi at flere og flere bidrar. Måtte den utviklingen fortsette.
Men: Fremover er det særdeles viktig at flere personer er villige til å engasjere seg på klubbnivå - det vil si ikke bare rundt egen sønn eller datters lag. Vi trenger personer som kan være med å løfte opp og frem komiteer og utvalg, som vil være avgjørende for klubbens videre utvikling.

ANLEGG (BANER/KLUBBHUS)

ØKONOMI

KONTINGENT OG AVGIFTER

KLUBBENS EGNE CUPER
Klubben arrangerer per nå følgende ungdomscuper:
Lumber Elite Cup (januar måned i Sørlandshallen, for spesielt inviterte 14-årslag)
LUMBER Cup (april måned på Karuss, for alle 13-14 årslag i Agder-regionen)
Fair Play Cup - Høstbasaren (oktober måned på Karuss, interncup og obligatorisk sesongavslutning for alle klubbens lag)
Dette er barnecupene:
UMBRO Cup (februar måned i Sørlandshallen, for Agders 7-12 årslag, jenter/gutter)
VIPPS Cup (april måned på Karuss, for Agders 7-12 årslag, jenter/gutter)
Fair Play Cup - Høstbasaren (oktober måned på Karuss, interncup og obligatorisk sesongavslutning for alle klubbens lag)

HØSTBASAREN
Klubbens sesongavslutning i oktober måned. Alle klubbens lag deltar i Fair Play Cup (intercup), og store og små bidrar rundt kafé- og basaraktivitet.

POLITIATTEST

FAIR PLAY
Våg FK er opptatt av at Fair Play-prinsippet skal følge oss i hverdagen - både på trening og i kamper.
Klikk på linken over for å lese mer om Fair Play.

SPORTSPLAN

KLUBBENS SPONSORER

UTSTYR TRENERE/LEDERE

UTSTYR SPILLERE

BRUK AV SOSIALE MEDIER


3. DRIFT AV BARNELAG

4. DRIFT AV UNGDOMSLAG

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift