Våg FK

Økonomi mv. cup og turnering

Økonomi mv. cup og turnering

Rutiner og økonomi rundt turneringsdeltakelse

Trenere/ledere planlegger sesong og setter opp ønsket deltagelse i cup/turnering.

Det innkalles til foreldremøte. Ansvar for dette har trener/leder/foreldrekontakt.

I samråd med foreldre/foresatte lages det en sesongplan for deltagelse i turneringer, samt økonomi rundt dette.

Våg FK dekker pt ingen kostnader knytet til deltagelse i cup / turnering. I dette heller ikke kostnader knytet til ledere / trenere.

Kostnad til deltagelse dekkes via egenandeler, inntjening via dugnad, eller andre inntektsbringende tiltak.

All inntektsaktivitet skal klareres med klubben (Daglig leder), og det skal sendes inn oppgjør / regnskap for all inntektsgivende aktivitet. Dersom det skal sendes faktura for utført dugnad, eller klarert sponsoravtale, gjøres dette av klubben, ikke det enkelte lag.10% regel , andel klubben, er bortfalt fra 01.01.18.

Før deltagelse i cup/turnering skal kostnader knyttet til deltagelse være innbetalt til klubbens konto. All påmelding og betaling skjer via klubben. Alle egenandeler mv. skal være innbetalt før forfall faktura.

Ved deltagelse på, eller reiser, til cup/turnering hvor det skal betales depositum og senere sluttoppgjør, skal innbetaling være gjort til klubben før forfall på regning. Klubben har ikke anledning til å legge ut for det enkelte lag, i påvente av egenandel eller andre inntekter som helt eller delvis skal dekke reisens kostnad.

Det er Dues Sportsreiser som er klubbens leverandør med hensyn til cup/turnering. Det er ikke tillatt å bruke annen leverandør.

Ved deltagelse i lokale cuper skal laget ha penger på lagskonto før deltageravgift skal betales. Alle betalinger skal gå via klubben. Ingen private betalinger eller kontantbetalinger. Alle innbetalinger skjer samlet fra det enkelte lag.

Alle lag som drar på tur, med overnatting, skal levere navneliste på deltagere, med deres foresattes kontaktinfo, samt oversikt over ansvarlige ledere på tur, med kontaktinfo. Info skal være sendt til post@vagfk.no før avreise.

Er noe i disse rutiner uklart, eller det enkelte lag har spørsmål, kontakt klubbens daglige leder, Thorbjørn Knutsen, på
mobil 47 25 55 30.

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift