Våg FK

Profillinje utstyr

Profillinje utstyr

INGEN LAG LAN KAN TRYKKE SPONSORLOGOER ELLER NAVN PÅ KLUBBENS PROFILLINJE.

KONTAKT DL FOR AKTUELLE OPPLYSNINGER.

Profillinje finner dere på denne LINK.

Klubben har tatt ut spesielle plagg hos Scan Trade / UMBRO, som lag kan gå til anskaffelse av, og hvor trykk av lagsponsorer er tillatt etter gitte regler. disse er:

  • Alle avtaler om lagsponsing skal godkjennes av administrasjon. Sponsorer som er like, eller i konkrranse, med klubbens blir ikke godkjent
  • Klubben har eget avtaleskjema som skal brukes. Dette underskrives av ansvarlig leder hos sponsor, og daglig ledelse i Våg FK. Laget skaffer til veie underskrift fra sponsor.
  • Det kan trykkes ramme tilsvarende A4- størrelse på ryggen av avtalt klesprodukt (inntil 8 sonsorer i ramme). Lag skaffer logoer i rett filformat, som sendes klubben.
  • klubben lager ramme som skal trykkes, i samarbeid med Scan Trade. Scan Trade står for all trykking, etter oppsett avtalt med klubben på vegne av lag
  • All fakturering av sponsorer gjøres av klubbens administrasjon, og inntektet godskrives lagets konto hos klubben
  • klubben bestiller også avtalt plagg hos Scan Trade, vi har god avtalepris på dette.
  • Det er kun lov med initialer på plagg, ikke navn. Dette er etter same mal, og størrelse, somklubbens øvrige klubbplagg.
  • Det er ikke tillatt å trykke på andre plagg enn det som avtales. Kun plagg fra vår utsyrsleverandør kan påføres klubblogoer, og avtalte sponsorlogoer.
  • Alt knyttet til økonomi er i henhold til NIF`s regler, og skatteregler.

Er noe uklart, kontakt administrasjonen, gjerne på e-post: post@vagfk.no

På forhånd takk for godt samarbeid !!

 

 

LAGSUTSTYR

Alle klubbens lag skal forsynes med et primærutvalg av utstyr for å gjennomføre trenings- og kamphverdagen.
Lagene får et begrenset antall baller, vester, kjegler, og supplering av is og tape gjennom sesongen.
Dette suppleres ved behov når baller blir slitte, vester blir for små osv

 


 

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift