Våg FK

Barnefotball 7-12 år

Barnefotball 7-12 år

POWER POINT PRESENTASJON TRENERFORUM 1 (11. April 2019)

Treningsøkter 7-9 år
Treningsøkter 10-12 år

Sportsplanen
Alle må lese klubbens sportsplan. Den er utgangspunktet for all sportslig aktivitet, og det meste finner du der.

Spilleformater
6-7 åringene spiller 3er fotball på 10 x 15 meters baner med vant
7-9 åringene spiller 5er fotball på 20 x 30 meters baner
10-11 åringene spiller 7er fotball på 30 x 50 meters baner
12 åringene spiller 9er fotball på 1/2 bane (på tvers)

Dømming
Alle kamper i aldersgruppen 7-11 år dømmes av en av hjemmelagets trenere/ledere
Alle barnelag i alderen 7-11 år vil motta sort Fair Play-dommervest til bruk under dømming
I 12 årsklassene sette klubbens dommeransvarlig i samarbeid med krets/sportslig ledelse opp klubbdommere som kampledere

Kampvertordningen
Våg FK setter Fair Play i høysetet, og klubbens Fair Play-utvalg lager et oppsett der alle lag bidrar med Fair Play-foreldrevakter én gang i løpet av sesongen
Disse vaktene koordineres med når laget spiller kamp på Karuss - enten en mandag eller en onsdag.


Spilleregler

Spilleregler for kamper (3er, 5er og 7er) i alderen 6-11 år
Spilleregler for 9er fotball i 12 år

Spillformbrosjyre 3er fotball
Spillformbrosjyre 5er fotball
Spillformbrosjyre 7er fotball
Spillformbrosjyre 9er fotball

Hovedspilledager
Alle årsgrupper har, så langt kretsen klarer det, sine egne spilledager gjennom uka.
I barnefotballen er det fast hovedkampdag for 11- og 12-åringene på mandag, mens det for 7-10 åringene er onsdager.
Variasjoner kan forekomme, men da mest på andre lags baner når vi spiller bortekamp.


Nivåinndeling (ikke divisjoner) i barnefotballen

Dette sier Agder fotballkrets om nivådifferensiering


Trenerutdanning

Barne- og ungdomskoordinator beskriver mulighetene rundt dette på Trenerforum 11. april.


Bruk av boden til 3'er banene

Bildene under viser hvor nøkkelboksen med nøkkel til hengelåsen befinner seg. Den henger på veggen like ved inngangsdøra til klubbhuset.
Koden til nøkkelboksen er 1460. Den vil med jevne mellomrom bli endret, slik at dere må holde dere oppdatert på dette ved å sende mail til adm@vagfk.no

Instruks: Trykk den 4-sifrede koden på boksen, og ta deretter av lokket med påhengt nøkkel for å låse opp porten på andre siden.
Lås opp porten, ta ut banene - og deretter lås porten igjen umiddelbart. Deretter henges lokket med nøkkel tilbake i boksen.
Det er samme 4-sifrede kode både for å åpne og låse igjen boksen.
Den samme rutinen gjentas når man skal låse inn banene i boden igjen etter at dere er ferdig med kamper og/eller trening.
DENNE INSTRUKSEN SKAL ETTERFØLGES!
Her finner du en instruksjonsvideo for montering av banene

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift