Årsmøtet Våg FK 2018

Det var optimisme og entusiasme som preget forsamlingen i peisestua på Karuss under klubbens årsmøte tirsdag 19. mars

Bildetekst: Trond Blattmann (til venstre) delte ut blomster til klubbens administrasjon ved Totto Dahlum og Venke Kimestad.

Under kyndig ledelse av styreleder og dirigent Trond Blattmann, gikk årsmøtet gjennom årsberetningen og regnskapstallene for 2018.

I tillegg ble budsjettet for 2019 fremlagt, og årsmøtet godkjente og vedtok styrets fremlagte forslag.

Både styret og de fremmøtte var av den oppfatning at mulighetene som ligger foran klubben i kommende periode er spennende. Med en markant satsing på salg- og marked, så er planen å gi rom for flere investeringer ut i organisasjonen i tiden som kommer.

Ønsker du å lerse mer om hva som stod i åreberetningen, så går du inn på denne linken.
For ordens skyld: Alle årsmøtepapirer for 2018 blir gjort tilgjengelige på denne siden i løpet av uke 13.

Fra styret stod alle bortsett fra Kine Mellemberg på valg, og både styreleder Blattmann og nesteleder Eileen Jacobsen fortsetter i samme roller videre.
Styremedlemmene Anders Flagstad (har sittet 2 perioder) og Kenneth Hansen (jobb) valgte å fratre på årsmøtet, og klubben er de to takknemlig for den gode innsatsen de har lagt ned de siste årene.


Styreleder Trond Blattmann (til høyre) i samtale med avtropppende styremedlem Anders Flagstad.

Inn som erstattere kommer 1. og 2. vararepresentanter Eirik Offergaard og Marit Vatn Jensen.

Klubbens administrasjon ved Venke Kimestad og Totto Dahlum ble av styret takket for spesielt god innsats i den siste 2-årsperioden klubben har vært gjennom.
Forhenværende daglig leder, Thorbjørn Knutsen, gikk som kjent bort i november 2018, og hans sykdomssituasjon og nødvendige fravær de siste årene har utfordret administrasjonen med ekstra store arbeidsmengder.

Årsmøtet hedret Thorbjørn Knutsens minne med 1 minutts stillhet. Knutsen var daglig leder i Våg FK fra 2011-2018.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift